Hur vet jag om jag ska tacka ja?

Hej!
Jag driver eget företag sedan några år och har inga anställda. Nu har jag fått en fråga från en ny kund på ett ganska stor uppdrag, och det kommer att trygga min försörjning för ett par månader. Ändå är jag tveksam att ta det eftersom det kommer att ta mycket av min tid… och det är inte helt i linje med min kompetens. Så nu vet jag inte riktigt hur jag bör resonera?
”Tveksam”

Hej !
Det är alltid en balansgång att välja vilka uppdrag man ska ta, även om det är positivt att vara efterfrågad. Det finns några frågor du kan ställa dig för att få vägledning:
1) Vad vill du med ditt företag, på kort och på lång sikt? Om d…u vill att det ska utvecklas med uppdrag som utmanar och baseras på din kärnkompetens kan det vara rätt att säga nej.
2) Kan du förhandla med din nya kund så att du förlänger din deadline, så du kan arbeta parallellt med andra uppdrag? Oftast är det lättare att förhandla än vad man tror, och kunden uppfattar det både som seriöst och professionellt.
3) Hur viktig är kunden på lång sikt? Är det en investering i framtida, mer intressanta uppdrag, om du åtar dig detta?
4) Kan du ta in en underkonsult så att ni delar på uppdraget? På så vis kan företaget behålla alla kunder, växa och du får in både energi och kompetens i såväl projekt som företag.

Om det var mitt företag skulle jag troligen välja att ta in en underkonsult. Det är en utmaning i sig att låta företaget växa, och personligen tycker jag det är lärorikt med nya samarbeten, oavsett vad som kommer ut av dem. Det viktiga är att vara noga med avtal, både gentemot kunden och underkonsulten, så att alla parter vet vad som gäller.

Hälsar Britta