Hur löneförhandlar jag med mina anställda?

Hej!

Jag har ett företag som jobbar med grafisk design och har två anställda och nu ska jag ha lönesamtal. Eftersom vi är ett litet företag känner jag dem väldigt väl och vet att en av dem har det besvärligt ekonomiskt på grund av personliga omständigheter. Problemet är att jag har svårt att värja mig för detta när det kommer till löner. Objektivt så bidrar de inte lika mycket till företagets utveckling men båda väntar sig en högre lön, medan jag egentligen vill premiera den som bidrar mest. Det skulle innebära att den anställda som har det besvärligt med sin familjekonomi inte skulle få lika mycket. Detta får mig att känna mig som en bov, utan empati! Jag vet inte hur jag ska komma ur min situation utan att såra någon. Det blir ju lika fel om jag ger båda samma höjning, när en av dem verkligen jobbar hårt för att företaget ska utvecklas och gå framåt.
Marie O, VD och ägare

Hej Marie!
Att förhandla om löner i ett litet företag, där man känner personalen, kan bli en knepig situation. När du har lönesamtalen så gör klart att du förstår och bryr dig om dina anställda, men att ditt ansvar för företaget gör att du värderar arbetsinsatsen när du sätter lönerna. Tänk också igenom, innan samtalen, vad du kräver av de anställda för en löneökning. Ju tydligare du är, ju enklare blir diskussionen, och du slipper känsloargument och tyckanden. Det är insatsen, arbetsprestationen, som ska värderas och när den tydliggörs vet de anställda vad de ska förhålla sig till. Det är inte fel att vara engagerad och empatisk som företagsledare, men lönesättning ska inte ske med känslolivet. 

Det är också viktigt att tänka igenom hur du vill driva ditt företag framåt. Om tillväxten ekonomiskt alltid fördelas ut på löner till de anställda så får du inget utrymme kvar till nyanställningar, investeringar eller kompetensutveckling.  Och lika viktigt är att du tänker på din egen lön, eller kompensation, för att du har ansvar för såväl dig, företaget, de anställda som era kunder. Många småföretagare glömmer att det är de själva som är den viktigaste personen för att företaget ska fortsätta existera och gå framåt.
Hälsar Britta