Intervju kring kvinnors företagande

Angeli Sjöström och Margaretha Elleby leder affärsutvecklingsprojektet Mod Passion och medverkar i Region Skånes broschyr kring resultaten. Ladda ner broschyren här