Hur ska jag tänka när jag rekryterar?

Hej Britta!
Jag ska anställa en person till i mitt företag, och har blivit lite vilsen i hur jag ska tänka när jag rekryterar.

Jag får hela tiden rådet att jag ska anställa någon med rätt kompetens men som är så olik mig som möjligt. De menar att det skulle ge företaget energi och bredd. Men det känns helt fel väg för mig, och samtidigt blir jag ju osäker när experterna är så säkra på hur man ska göra.
Anni Larsen, organisationskonsult

 

Hej Anni!
Att rekrytera rätt är verkligen en nyckel till framgång för vilket företag som helst, och där ska man vara mycket noggrann. Att rekrytera någon som är så olik dig som möjligt kan ju vara bra – eller så kan det vara en katastrof. Grunden för rekrytering är ju vad du vill utveckla i ditt företag, vart du vill att det ska nå, och vem du vill ha vid din sida när du jobbar för din vision och dina mål.

Personligen har jag nästan alltid rekryterat på känsla, förutsatt att grundkompetensen finns. Det är betydigt lättare att utbilda de anställda, än att påverka karaktärsdrag. Gemensamma värderingar i etik och moral, människosyn och kunder, eget ansvar, ekonomi och vision är grundläggande avstämningsfrågor. Har ni inom företaget en samsyn här så kommer det dagliga arbetet att löpa lätt.

I små företag arbetar man så nära varandra att det är viktigt att man trivs i varandras sällskap, vilket är bästa utgångspunkten för att de anställda stannar och dessutom vill bidra till framgången.
Britta Sjöström, affärscoach