Hur undviker vi för låg prissättning?

Hej!
Vi är ett kollektiv på fem personer med var sitt konsultföretag. Vi har alla samma dilemma – vi har jättesvårt att ta betalt för våra uppdrag! Vi vet att vi gör bra jobb, precis så som våra kunder vill ha det, men när det kommer till fakturering så blir vi osäkra och tycker att det känns som om vi tar för mycket betalt. Vi vet ju att det är dumt, men vi kommer inte loss!
Fem som ligger lågt

 

Hej alla fem! Det är inte alls ovanligt att fakturera för lite – tvärtom rätt vanligt. Det finns flera sätt att hamna fel i sin prissättning – en del börjar pruta med sig själv redan i första kundmötet trots att kunden inte alls förväntar sig det. När det gäller prissättning så är det dels viktigt att vara tydlig redan från start, dels att inte lägga några ”känslor” i prisdiskussionen. Ju tydligare man är från början ju större ro blir det att genomföra uppdraget – ingen energi behöver gå åt till att tänka på om du får rätt betalt. Är priset klart är samtidigt gränserna satta för tid och innehåll av uppdraget. Bästa lösningen är att skriva ett enkelt uppdragsavtal där allt regleras, och som båda parter skriver på. Att börja ”känna” när man skriver sina fakturor eller pratar pengar är ingen framgångsfaktor. Mitt råd är att vara rätt kallsinnig i förhållande till ekonomi, fakturering och prissättning. En metafor kan kanske hjälpa till: En frisör har ett pris sin tjänst, exempelvis för en klippning. Och det priset är ju inte förhandlingsbart varken innan du sätter dig i stolen, under klippningen eller när du ska betala. Rätt skönt för alla parter, eller hur?
Britta Sjöström, affärscoach