Blekinge

Välkommen att anmäla dig till vår utvecklingsplattform med fokus på försäljning från olika perspektiv!

Du väljer själv vilken eller vilka av modulerna du vill anmäla dig till.
Datum för träffarna finns i pdf:en med kursinformation och kan laddas ner här»
Alla träffar sker i Karlskrona.

Under 2012-2013 är vårt fokus försäljning.
Målet är att samtliga som deltar i vårt projekt ska öka sin lönsamhet!

Fördjupningsmoduler 2013

(Pris 995 kr exkl moms/fördjupningsmodul, värde 9 950 kr)

Individuell affärscoaching
3 tillfällen under 2013

Vill du ta chansen och få individuell säljhandledning med en affärscoach? Tillsammans tittar ni på dina mål, utmaningar och säljstrategier. Vår affärs­utvecklare är Camilla Rüdén, systemisk organisations-konsult och diplomerad coach enligt ICF. Hon har även gått Högre Styrelseutbildning och är styrelseledamot i StyrelseAkademien Sydost samt i Ronneby Företagsgrupp. Camilla driver företaget Expandio.

Coachingen kan ske i möte eller över telefon.

Att öka lönsamheten genom att förhandla och sätta rätt pris

Sälj mer genom att nå fram med ditt budskap och sätta rätt pris. Under den här kursen arbetar vi med säljsamtal, argumentation, röst, kroppsspråk och prissättning. Som deltagare kan du förbereda dig på en kreativ och utmanande kurs fylld med interaktiva övningar och erfarenhetsutbyte.

Kursdatum är 16 och 23/4 kl 12.00 – 17.00 på Hotell Carlskrona i Karlskrona. Lunch och eftermiddags fika ingår.

Kursen hålls av Susanne Hedin, Retorikbyrån samt Angeli Sjöström, ProcessRum. Susanne är retorikkonsult, röstcoach och kommunikatör. Angeli Sjöström är samhällsentreprenör, säljkonsult och mingelexpert.

Ladda ner kursinformation med datum här»

Anmäl dig här!

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.